Afdrukken

De taken van de provinciale commando’s zijn divers :

1. De vertaling van de politiek, hierbij rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden.

Binnen het algemene plan worden de prioriteiten bepaald en de beschikbare middelen verdeeld onder de verschillende ondereenheden.

De strategische analyses gebruiken die zijn uitgewerkt op federaal niveau.

2. De politiek uitvoeren (plannen, uitvoeren, opvolgen en het gebruik van de middelen aanpassen) in de drie volgende domeinen :

- Beheer van het personeel waaronder :

- Logistiek beheer waaronder :

 - Budgetbeheer waaronder :

3. Het afhandelen van de steunaanvragen en het toekennen van de steun in functie van de prioriteiten en de beschikbaarheid van de middelen.
 
4. Het in werking stellen van :

 5. Leiden, beheren en coördineren van :

 6. Het sensibiliseren en vormen van het eerstelijnspolitie.

7. De nodige technische en organisatorische middelen ter beschikking stellen van het personeel.

8. Rekenschap afleggen aan het hogere niveau.